پروتکل فیزیوتراپی در بیماران با جراحی تعویض مفصل زانو

پروتکل درمانی

در این مقاله گایدلاین اقدامات توانبخشی و فیزیوتراپی در بیماران با سابقه جراحی تعویض مفصل زانو را بر اساس جدیدترین منابع علمی فیزیوتراپی و بر اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه نموده ایم . محتوای این مقاله به صورت متناوب بروزرسانی می شود. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است