درمان غیر جراحی در آسیب لیگامان صلیبی خلفی

پروتکل درمانی

در این مقاله گایدلاین درمان غیر جراحی (فقط فیزیوتراپی) در آسیب لیگامان صلیبی خلفی را بر اساس جدیدترین منابع علمی فیزیوتراپی و بر اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه نموده ایم . محتوای این مقاله به صورت متناوب بروزرسانی می شود. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است