برنامه توانبخشی بعد از جراحی ترمیم پارگی یکطرفه تاندون پاتلا Unilateral Patellar Tendon Tear

پروتکل درمانی

در این مقاله گایدلاین درمان غیر جراحی (فقط فیزیوتراپی) در آسیب لیگامان صلیبی قدامی را بر اساس جدیدترین منابع علمی فیزیوتراپی و بر اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه نموده ایم . محتوای این مقاله به صورت متناوب بروزرسانی می شود. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است