پروتکل درمان فیزیوتراپی در جراحی ترمیم منیسک های زانو

پروتکل درمانی

در این مقاله گایدلاین درمان فیزیوتراپی در بیماران با سابقه جراحی ترمیم منیسک های زانو  (Partial Medial or Lateral Meniscectomy) را بر اساس جدیدترین منابع علمی فیزیوتراپی و بر اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه نموده ایم . محتوای این مقاله به صورت متناوب بروزرسانی می شود. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است