پروتکل درمان فیزیوتراپی در جراحی اصلاح مجدد کشکک Distal & Proximal Patellar Realignment

پروتکل درمانی

در این مقاله گایدلاین درمان فیزیوتراپی در جراحی اصلاح مجدد  (After Distal and/or Proximal Patellar Realignment Procedures) را بر اساس جدیدترین منابع علمی فیزیوتراپی و بر اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه نموده ایم . محتوای این مقاله به صورت متناوب بروزرسانی می شود. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است