درمان غیر جراحی ناپایداری مکرر کشکک زانو

پروتکل درمانی

در این مقاله گایدلاین درمان غیر جراحی ناپایداری مکرر کشکک زانو  (Nonoperative Treatment of Recurrent Patellar Instability) را بر اساس جدیدترین منابع علمی فیزیوتراپی و بر اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه نموده ایم . محتوای این مقاله به صورت متناوب بروزرسانی می شود. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است