پروتکل فیزیوتراپی بعد از جراحی ترمیم پارگی عضله سینه ای بزرگ Pectoralis Major Rupture Repair

پروتکل درمانی

در این مقاله گایدلاین فیزیوتراپی بعد از جراحی ترمیم پارگی عضله سینه ای بزرگ (Pectoralis Major Rupture Repair) بر اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه شده است . محتوای این مقاله به صورت مرتب بروز رسانی می شود. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است