پروتکل فیزیوتراپی در سندرم شانه یخ زده Frozen Shoulder

پروتکل درمانی

در این مقاله پروتکل فیزیوتراپی در سندرم شانه یخ زده Frozen Shoulder بر  اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه شده است . محتوای این مقاله به صورت مرتب بروز رسانی می شود. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است