پروتکل درمان آرتروسکوپیک پارگی نسبی و پارگی های کامل کوچک روتاتورکاف شانه

در این مقاله پروتکل درمان آرتروسکوپیک پارگی نسبی و پارگی های کامل کوچک روتاتورکاف شانه  بر  اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه شده است . محتوای این مقاله به صورت مرتب بروز رسانی می شود. 

فرم ثبت نظرات

@

نظرات کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است