پروتکل درمان آرتروسکوپیک پارگی های کامل متوسط تا بزرگ روتاتورکاف شانه

در این مقاله پروتکل درمان آرتروسکوپیک پارگی های کامل متوسط تا بزرگ روتاتورکاف شانه بر  اساس جدیدترین شواهد بالینی ارائه شده است . محتوای این مقاله به صورت مرتب بروز رسانی می شود. 

فرم ثبت نظرات

@

نظرات کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است