گایدلاین های عمومی و تخصصی

یکی از امکانات خاص سامانه پدرا گایدلاین های عمومی و تخصصی پزشکی است که بر اساس جدیدترین منابع علمی (شاهد محور) نگارش شده اند و به صورت مرتب بروز رسانی می شوند. گایدلاین های عمومی در واقع آموزش عمومی درمانهای پزشکی و آموزش نحوه مواجهه با بیماریها و شرایط خاص نظیر جراحی های ارتوپدی و نوروسرجری است. 

گایدلاین های تخصصی در واقع شرح پروتکل های درمانی در بیمارها و شرایط خاص نظیر جراحی ها هستند . با کمک این گایدلاین ها متخصصین حوزه های مختلف علوم پزشکی می توانند بدون نیاز به مطالعه کتابهای متعدد و صرف وقت زیاد به جدیدترین پروتکل های درمانی دست یابند .

فرم ثبت نظرات

@

نظرات کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است