برنامه جامع آموزش مراقبت از زخم و تمرینات مخصوص پای دیابتی

با کمک کلینیک تخصصی زخم پارسه برنامه تمرین درمانی و گایدلاین اموزشی مراقبت از زخم آماده استفاده و تجویز از طریق سامانه تمرین درمانی گردید. 

فرم ثبت نظرات

@

نظرات کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است