برنامه جامع آموزش مراقبت از زخم و تمرینات مخصوص پای دیابتی

خبر

با کمک کلینیک تخصصی زخم پارسه برنامه تمرین درمانی و گایدلاین اموزشی مراقبت از زخم آماده استفاده و تجویز از طریق سامانه تمرین درمانی گردید. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است