علت مشکل من چیست؟

راهنمای سیستم علامت یاب

این سیستم برای بررسی نواحی درد بیمار و مطابق آن با نقشه درد ناشی از تریگر پوینت های عضلانی طراحی شده است . ابتدا ناحیه درد خود را روی دیاگرام مشخص کنید. با کلیک روی ناحیه درد ، لیست عضلاتی که درد ناشی از تریگر پوینت آنها در ناحیه مورد نظر شما منتشر می شود برایتان نمایش داده می شود . با کلیک روی عنوان هر عضله ، جزئیات مربوط به آن عضله و نقشه دقیق درد ارجاعی تریگر پوینت آن عضله نمایش داده خواهد شد .